Vad behöver du
hjälp med?

Du besitter en rad olika superkrafter som människor runt dig skulle älska att få ta del av. Och du, ja du har säkert en rad superkrafter som du vet att du saknar. Snart kan du både dela med dig av dina superkrafter och fråga efter andras. Och så kan ni lära av varandra.